bin nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bin nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bin giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bin.

Từ điển Anh Việt

 • bin

  /bin/

  * danh từ

  thùng

  túi vải bạt (để hái hoa bia)

  thùng đựng rượu, rượu thùng

 • bin

  (Tech) máy thu nhận; hộc

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • bin

  a container; usually has a lid

  the quantity contained in a bin

  Synonyms: binful

  store in bins

  Similar:

  bank identification number: an identification number consisting of a two-part code assigned to banks and savings associations; the first part shows the location and the second identifies the bank itself

  Synonyms: ABA transit number