binger nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

binger nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm binger giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của binger.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • binger

    Similar:

    crack addict: someone addicted to crack cocaine

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).