ban nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ban nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ban giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ban.

Từ điển Anh Việt

  • ban

    /bæn/

    * động từ

    cấm, cấm chỉ

    (từ cổ,nghĩa cổ) nguyền rủa

Từ điển Anh Anh - Wordnet