baneful nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

baneful nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm baneful giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của baneful.

Từ điển Anh Việt

 • baneful

  /'beinful/

  * tính từ

  tai hại, xấu

  baneful influence: ảnh hưởng tai hại, ảnh hưởng xấu

  độc, độc hại, làm chết người

Từ điển Anh Anh - Wordnet