baleful nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

baleful nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm baleful giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của baleful.

Từ điển Anh Việt

 • baleful

  /'beilful/

  * tính từ

  (thơ ca) tai hoạ, xấu, rủi, không may, gở

  ác

  a baleful look: cái nhìn ác

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • baleful

  deadly or sinister

  the Florida eagles have a fierce baleful look

  Synonyms: baneful

  threatening or foreshadowing evil or tragic developments

  a baleful look

  forbidding thunderclouds

  his tone became menacing

  ominous rumblings of discontent

  sinister storm clouds

  a sinister smile

  his threatening behavior

  ugly black clouds

  the situation became ugly

  Synonyms: forbidding, menacing, minacious, minatory, ominous, sinister, threatening