bantam nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bantam nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bantam giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bantam.

Từ điển Anh Việt

 • bantam

  /'bæntəm/

  * danh từ

  gà bantam

  (thông tục) người bé nhưng thích đánh nhau, người bé hạt tiêu

  võ sĩ hạng gà (quyền Anh)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • bantam

  any of various small breeds of fowl

  very small

  diminutive in stature

  a lilliputian chest of drawers

  her petite figure

  tiny feet

  the flyspeck nation of Bahrain moved toward democracy

  Synonyms: diminutive, lilliputian, midget, petite, tiny, flyspeck