banish nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

banish nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm banish giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của banish.

Từ điển Anh Việt

 • banish

  /'bæniʃ/

  * ngoại động từ

  đày đi, trục xuất

  xua đuổi

  to banish all cares: xua đuổi hết những nỗi lo âu

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • banish

  expel from a community or group

  Synonyms: ban, ostracize, ostracise, shun, cast out, blackball

  ban from a place of residence, as for punishment

  Synonyms: ban

  expel, as if by official decree

  he was banished from his own country

  Synonyms: relegate, bar

  drive away

  banish bad thoughts

  banish gloom