banisher nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

banisher nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm banisher giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của banisher.

Từ điển Anh Việt

  • banisher

    xem banish