by nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

by nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm by giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của by.

Từ điển Anh Việt

 • by

  /bai/

  * danh từ

  gần, cạnh, kế, bên

  by the sea: gần biển

  to sit by someone: ngồi cạnh ai

  về phía

  North by East: hướng bắc hơi lệch về phía đông

  qua, ngang qua, xuyên qua, dọc theo (chỉ hướng và chuyển động)

  to come by the fields not by the roads: đi xuyên qua các cánh đồng không dọc theo các con đường

  vào lúc, vào khi, vào khoảng, vào quãng (chỉ thời gian)

  to attack by night: tấn công vào đêm

  to withdraw by daylight: rút vào lúc trời sáng

  by tomorrow: khoảng ngày mai

  by this time: vào lúc này

  theo cách, bằng cách, theo từng

  to rent the house by the year: cho thuê nhà theo từng năm

  to sell coal by the ton: bán hàng theo từng tấn một

  step by step: từng bước, dần dần

  bằng, bởi, do

  the streets are lighted by electricity: phố xá được thắp sáng bằng điện

  to travel by sea: đi du lịch bằng đường biển

  to send something by post: gửi vật gì bằng đường bưu điện

  by mistake: do lỡ, do nhầm

  theo như, phù hợp với

  by someone's leave: theo sự cho phép của ai

  by article 3 of the Treaty: theo điều 3 của hiệp ước

  đến mức, đến khoảng

  the bullet missed the target by two inches: viên đạn trượt mục tiêu khoảng hai insơ

  trước

  to swear by Almighty God that...: xin thề trước thượng đế là...

  by the by; by the way

  à này, nhân đây, tiện thể

  by oneself

  một mình không có ai giúp đỡ

  to have something by one

  có vật gì trong tay

  * phó từ

  gần

  nobody was by: không có ai ở gần

  qua

  to hurry by: đi vội qua

  sang một bên, ở bên; dự trữ, dành

  to put (lay, set) something by: để cái gì sang một bên; để dành cái gì

  by and by

  lát nữa thôi; ngay bây giờ

  by and large

  nhìn chung, nói chung, rút cục

  * tính từ

  (như) bye

 • by

  bằng, bởi

  b. formula bằng công thức

  b. nomeans không có cách nào, không khi nào

  b. virtue of vì, do, theo

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • by

  so as to pass a given point

  every hour a train goes past

  Synonyms: past

  Similar:

  aside: in reserve; not for immediate use

  started setting aside money to buy a car

  put something by for her old age

  has a nest egg tucked away for a rainy day

  Synonyms: away