byre nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

byre nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm byre giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của byre.

Từ điển Anh Việt

  • byre

    /'baiə/

    * danh từ

    chuồng bò

Từ điển Anh Anh - Wordnet