bi nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bi nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bi giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bi.

Từ điển Anh Việt

 • bi

  (tiền tố) hai

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • bi

  * kỹ thuật

  hai

  lưỡng

  tiền tố

  toán & tin:

  nhị

  song

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • bi

  Similar:

  bismuth: a heavy brittle diamagnetic trivalent metallic element (resembles arsenic and antimony chemically); usually recovered as a by-product from ores of other metals

  Synonyms: atomic number 83