bigos nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bigos nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bigos giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bigos.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • bigos

    a Polish stew of cabbage and meat

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).