biro nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

biro nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm biro giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của biro.

Từ điển Anh Việt

  • biro

    * danh từ

    bút bi

Từ điển Anh Anh - Wordnet