bigit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bigit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bigit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bigit.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • bigit

    * kỹ thuật

    chữ số nhị phân