bigin nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bigin nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bigin giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bigin.

Từ điển Anh Việt

  • bigin

    bắt đầu