biginning nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

biginning nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm biginning giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của biginning.

Từ điển Anh Việt

  • biginning

    sự bắt đầu