ash furnace nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ash furnace nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ash furnace giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ash furnace.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ash furnace

    * kỹ thuật

    lò nung vật liệu