ash analysis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ash analysis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ash analysis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ash analysis.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ash analysis

    * kỹ thuật

    điện:

    sự phân tích tro