as usual nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

as usual nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm as usual giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của as usual.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • as usual

  * kinh tế

  như thường lệ

  theo lệ thường

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • as usual

  in the usual manner

  as usual, she arrived late