assam nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

assam nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm assam giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của assam.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • assam

    state in northeastern India

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).