asst nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

asst nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm asst giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của asst.

Từ điển Anh Việt

  • asst

    * (viết tắt)

    phó ((assistant))