asap nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

asap nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm asap giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của asap.

Từ điển Anh Việt

 • asap

  * (viết tắt)

  càng sớm càng tốt (As soon as possible)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • asap

  * kinh tế

  càng sớm càng tốt

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • asap

  as soon as possible