asaph hall nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

asaph hall nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm asaph hall giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của asaph hall.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • asaph hall

    Similar:

    hall: United States astronomer who discovered Phobos and Deimos (the two satellites of Mars) (1829-1907)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).