astel nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

astel nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm astel giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của astel.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • astel

    * kỹ thuật

    tường chắn

    xây dựng:

    hệ thống mái hầm