asci nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

asci nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm asci giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của asci.

Từ điển Anh Việt

  • asci

    /'æskəs/

    * danh từ, số nhiều asci

    (thực vật học) nang (nấm)