asper nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

asper nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm asper giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của asper.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • asper

    20 aspers equal 1 kurus in Turkey

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).