asperse nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

asperse nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm asperse giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của asperse.

Từ điển Anh Việt

 • asperse

  /əs'pə:s/

  * ngoại động từ

  vảy, rảy, rưới

  to asperse with water: vảy nước

  nói xấu, phỉ báng, vu khống; bôi xấu, bôi nhọ

  to asperse someone's character with false rumours: làm ô danh ai bằng những lời đồn bậy

Từ điển Anh Anh - Wordnet