asperula tinctoria nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

asperula tinctoria nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm asperula tinctoria giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của asperula tinctoria.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • asperula tinctoria

    Similar:

    dyer's woodruff: creeping European perennial having red or pinkish-white flowers and red roots sometimes used as a substitute for madder in dyeing

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).