asp nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

asp nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm asp giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của asp.

Từ điển Anh Việt

 • asp

  /æsp/

  * danh từ

  (động vật học) rắn mào (loài vipe nhỏ ở Ai cập và Libi)

  (thơ ca) rắn độc

  * danh từ

  (thực vật học) cây dương lá rụng

Từ điển Anh Anh - Wordnet