aspirator nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aspirator nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aspirator giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aspirator.

Từ điển Anh Việt

 • aspirator

  /'æspəreitə/

  * danh từ

  (kỹ thuật) máy hút (hơi, mủ...)

  máy quạt thóc

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • aspirator

  * kinh tế

  máy hút

  * kỹ thuật

  máy hút

  máy hút gió

  máy quạt gió

  quạt gió

  quạt hút

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • aspirator

  a pump that draws air or another gas through a liquid