aspirant nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aspirant nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aspirant giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aspirant.

Từ điển Anh Việt

 • aspirant

  /əs'paiərənt/

  * danh từ

  món atpic (thịt đông có trứng ăn trước hoặc sau bữa ăn)

  * tính từ

  mong nỏi, khao khát, rắp ranh

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • aspirant

  an ambitious and aspiring young person

  a lofty aspirant

  two executive hopefuls joined the firm

  the audience was full of Madonna wannabes

  Synonyms: aspirer, hopeful, wannabe, wannabee

  desiring or striving for recognition or advancement

  Synonyms: aspiring, wishful