aspirant tube nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aspirant tube nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aspirant tube giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aspirant tube.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • aspirant tube

    * kỹ thuật

    ống hút