wannabee nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wannabee nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wannabee giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wannabee.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • wannabee

  Similar:

  aspirant: an ambitious and aspiring young person

  a lofty aspirant

  two executive hopefuls joined the firm

  the audience was full of Madonna wannabes

  Synonyms: aspirer, hopeful, wannabe

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).