asama nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

asama nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm asama giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của asama.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • asama

    a volcano in central Honshu near Nagano; one of the largest volcanoes in Japan (8,340 feet)

    Synonyms: Mount Asama

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).