mount asama nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mount asama nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mount asama giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mount asama.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • mount asama

    Similar:

    asama: a volcano in central Honshu near Nagano; one of the largest volcanoes in Japan (8,340 feet)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).