mount elbert nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mount elbert nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mount elbert giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mount elbert.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • mount elbert

    the highest peak in the Rocky Mountains in central Colorado (14,431 feet high)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).