mountainside nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mountainside nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mountainside giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mountainside.

Từ điển Anh Việt

 • mountainside

  * danh từ

  cạnh dốc của một ngọn núi

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • mountainside

  the side or slope of a mountain

  conifer forests cover the eastern versant

  Synonyms: versant