mount carmel nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mount carmel nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mount carmel giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mount carmel.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • mount carmel

    a mountain range in northwestern Israel near the Mediterranean coast

    according to the Old Testament, Elijah defeated the priests of Baal at Mount Carmel

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).