as soon as possible (asap) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

as soon as possible (asap) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm as soon as possible (asap) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của as soon as possible (asap).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • as soon as possible (asap)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    càng nhanh càng tốt