as per nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

as per nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm as per giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của as per.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • as per

    * kinh tế

    phù hợp với