as per business commitment nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

as per business commitment nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm as per business commitment giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của as per business commitment.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • as per business commitment

    * kinh tế

    theo nghĩa vụ thương mại