as it is nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

as it is nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm as it is giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của as it is.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • as it is

    in the actual state of affairs and often contrary to expectations; as it is he was severely injured"

    he might have been killed

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).