lắp van trong Tiếng Anh là gì?

lắp van trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lắp van sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lắp van

    * đtừ valve