lắp con suối trong Tiếng Anh là gì?

lắp con suối trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lắp con suối sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lắp con suối

    * ngđtừ

    spindle