lắp lốp trong Tiếng Anh là gì?

lắp lốp trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lắp lốp sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lắp lốp

    * dtừ

    tyring