lắp máy mới trong Tiếng Anh là gì?

lắp máy mới trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lắp máy mới sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lắp máy mới

    * ngđtừ

    re-engine