lắp vào đui trong Tiếng Anh là gì?

lắp vào đui trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lắp vào đui sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lắp vào đui

    * ngđtừ

    socket