lắp động cơ trong Tiếng Anh là gì?

lắp động cơ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lắp động cơ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lắp động cơ

    assembly of an engine