lắp kính trong Tiếng Anh là gì?

lắp kính trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lắp kính sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lắp kính

    * dtừ

    glazing

    * ngđtừ

    glaze