lắp quay tay trong Tiếng Anh là gì?

lắp quay tay trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lắp quay tay sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lắp quay tay

    * ngđtừ

    crank